NY DATO: Brimheim & Ida Marie Aaberg

DK

Brimheim + Support: Ida Marie Aaberg

Brimheim gæster Platform K, med support af Ida Marie Aaberg fredag d. 1 oktober.

“Fuck, hvor er jeg dårlig til at leve livet!” har dansk-færøske Brimheim sagt om sig selv – spoken like a true millennial.

Ikke desto mindre har hendes indre eksistentielle kaos affødt et usædvanlig smukt gothpop-univers, hvor bedrøvet guitar i samspil med hendes dybe, inderlige stemme kan få tiden til at stå stille.

Bag navnet Brimheim finder man sangerinde og sangskriver Helena Heinesen Rebensdorff, hvis kunstnernavn betyder “brændingens hjem” og stammer fra hendes færøske ophav.

Som en krydsning mellem PJ Harvey og Caroline Polachek besidder hun et følelsesmæssigt mørke og en rocket mystik, der bliver løftet af poppens lovning på fængslende omkvæd og enkle melodier. Teksterne er ængstelige og emmer af eksistentiel forvirring og sårbarhed, men melankolien bliver altid omfavnet af humor og håb.

Brimheim udgav sin debut-EP “Myself Misspelled” i efteråret 2020 og høstede store roser fra adskillige danske medier og dagblade. Singlen Exquisite Bliss blev desuden Ugens Uundgåelige på P3 og fik plads top track-listen hos Soundvenue, der desuden udnævnte Brimheim til én af årets Springere. 2020 var også året, hvor blev Brimheim nomineret til den danske kritikerpris “Steppeulven” i kategorien “Årets håb”.

Ida Marie Aaberg:

Ida Marie skriver dansksprogede sange, med guitaren under armen, om længsel, afgørende beslutninger, parcelhuskvarterer og årstidernes skiften. Ida Marie har kastet sig over at producere sine sange selv, hvor de første singler, “Kaptajn for To” og “Månemand” nu er ude.

Ida Marie begyndte at skrive sange i folkeskolealderen og har siden fyldt adskillige notesbøger med sangtekster. Som 16-årig, og de efterfølgende år, spillede hun jævnligt på hjembyens lokale spillested, KulisseLageret i Horsens. Ida Marie har tidligere spillet support for en række kunstnere som Kira Skov, Christian Hjelm, Cody, Ida Gard, m.fl. I 2017 udgav hun sin debut-EP, “I Evig Transit”.

EN

Brimheim + Support: Ida Marie Aaberg

Brimheim guests Platform K, with support from Ida Marie Aaberg on Friday, the 1st of October.

“Fuck, how bad am I to live life!” Has Danish-Faroese Brimheim said about himself – spoken like a true millennial.
Nevertheless, her inner existential chaos has spawned an unusually beautiful gothpop universe, where distressed guitar in interplay with her deep, heartfelt voice can make time stand still.

Behind the name Brimheim you will find singer and songwriter Helena Heinesen Rebensdorff, whose artist name means ‘home of burning’ and originates from her Faroese origins.

As a cross between PJ Harvey and Caroline Polachek, she possesses an emotional darkness and a rocket mystery that is lifted by the pop’s promise of captivating choruses and simple melodies. The lyrics are anxious and exude existential confusion and vulnerability, but the melancholy is always embraced by humor and hope.

Brimheim released his debut EP ‘Myself Misspelled’ in the autumn of 2020 and garnered great praise from several Danish media and dailies. The single ‘Exquisite Bliss’ also became ‘Inevitable of the Week’ on P3 and made the top track list at Soundvenue, which also named Brimheim one of this year’s ‘Jumpers’. 2020 was also the year in which Brimheim was nominated for the Danish critic ‘Steppe Wolf’ in the category ‘Hope of the Year’.

Ida Marie Aaberg:

Ida Marie writes Danish-language songs, with the guitar under her arm, about longing, decisive decisions, detached house neighborhoods and the change of seasons. Ida Marie has thrown herself into producing her songs herself, where the first singles, “Kaptajn for To” and “Månemand” are now out.

Ida Marie started writing songs at primary school age and has since filled several notebooks with lyrics. As a 16-year-old, and the following years, she played regularly at her hometown’s local venue, KulisseLageret in Horsens. Ida Marie has previously played support for a number of artists such as Kira Skov, Christian Hjelm, Cody, Ida Gard, and others. In 2017, she released her debut EP, “I Evig Transit”.