Drag Queen Banko

Drag Queen Banko

Smilene bliver ekstra store denne aften. Musikken ekstra god og bankopladerne summer af fine små gevinster. Fat din bedste banko-makker og forvent underholdning fra start til slut. Hvis du ikke er bange for slibrige detaljer og intens banko-kamp er du klar! Mens mangfoldigheden hyldes i et univers af store smil og gæster, i alle aldre, vil fantastiske Lathisya Adore guide os fra start til slut som aftenens værtinde.

Der vil løbende blive udelt bankoplader og det vil være muligt at købe mad- og drikke fra baren. Entreen er inkl. bankoplader, eventet er for alle aldre og kunne du have lyst til at møde op udklædt er du velkommen – men dette er ikke et krav.

Entre: 85 kr./Ung25 75kr. inkl. bankoplader

//English//

Drag Queen Bingo

The smiles tonight are extra big. The music is extra good and the bingo sheets are buzzing with prizes. Grab your best bingo buddy with and expect entertainment from start to finish. If you’re not afraid of slippery details and an intensive bingo fight so it must mean that you are prepared! The diversity if being celebrated in a universe of wide smiles and guests of all ages while the evening will be guided by the fantastic Lathisya Adore.

Throughout the evening, bingo sheets will be given and there is a possibility to get food and drinks from the bar. The entrance ticket is inclusive bingo sheets. The event is for all ages and if you feel like you dressing up, you are more than welcome, however, it is not a requirement.

Entrance: 85 kr./UNG25 75kr. inclusive bingo sheets