• Dato
  28/10/22
 • Koncertstart
  21.00
 • Sted
  Platform K - Salen
 • Forsalg
  50 - 80 kr.
 • Pris i døren
  70 - 100 kr.
 • Køb billet Tilkøb

Greta

DK

Døre åbner kl. 20.

Forsalg:
Almindelig billet: 80 kr.
Ung25 billet: 50 kr.

Pris dør:
Der lægges 20 kr. oveni alle priser ved køb i døren.

Dans for evigt med GRETA på kommende Danmarksturné

Glæd dig til at forsvinde fra lockdowns og rastløshed sammen med Danmarks nye synthdronning,når GRETA inviterer indenfor i sit glitrende og ravede electropop-univers på sin kommende Danmarksturné med det nye album Forever We’ll Be Dancing.

”En soloartist med stort a i stormende udvikling” skrev GAFFA, efter deres anmelder oplevede GRETA live. Alle bogstaver er faktisk med stort i GRETA, og hun er med sine udgivelser som ”Hydrogen”, ”Again”, ”Vibrant” og ”Forever We’ll Be Dancing” de seneste år blevet et af de mest omtalte upcoming navne herhjemme og lidt af en anmelder-darling.

GRETA skriver magisk popmusik, der er båret af nostalgi og inspireret af fremtiden, og som lader lytteren falde pladask for hendes fremtrædende 80’er synths og elektroniske grooves, hvor især
de seneste singler som ”Wonder”, ”Nicht Allein” og ”Out of Mind” får en til at længes efterklubben. Hendes lyse vokal bevæger sig i kunstfærdige popbobler, mens tyngden mærkes i hendes tekster om eksistentielle tanker, der giver plads til både lys og mørke.

Hendes eventyrlige og insisterende synthpop komplimenteres af en stram visuel æstetik, der efterlader tilskueren i et euforiserende univers, hvor man ikke kan andet end at overgive sig til
beatet og dansen.

Hypen om GRETA, som et fænomenalt livenavn, har spredt sig som en steppebrand hos både publikum og anmeldere – blandt andre hos Soundvenue, der kvitterede med seks stjerner efter hendes koncert til Roskilde Festival Summer Days i 2021, og på Spot Festival 2021, hvor hun optrådte for en tætpakket sal.

Kursen er derfor allerede skarpt rettet mod stjernerne, og med det nye album Forever We’ll Be Dancing, der udkommer den 4. februar, er GRETA klar til at erobre endnu flere pophjerter og fylde de danske spillesteder på sin hidtil største turné herhjemme.

EN

Doors open at 20.

Pre-sale:
Regular ticket: DKK 80.
Young25 ticket: DKK 50.

Price at the door:
DKK 20 is added to all prices for purchases at the door.

Dance forever with GRETA in the upcoming Denmark tour

Look forward to disappearing from lockdowns and restlessness together with Denmark’s new synth queen, when GRETA invites you inside its sparkling and amber electropop universe on its upcoming tour of Denmark with the new album Forever We’ll Be Dancing.

“A solo artist with a big a in stormy development” wrote GAFFA, after their reviewer experienced GRETA live. All letters are actually capitalized in GRETA and she is with her releases as “Hydrogen”, “Again”, “Vibrant” and “Forever We’ll Be Dancing” in recent years have become one of the most talked about upcoming names in Denmark and a bit of a reviewer darling.

GRETA writes magical pop music, carried by nostalgia and inspired by the future, which lets the listener fall head over heels for her prominent 80s synths and electronic grooves, where especially the latest singles like “Wonder”, “Nicht Allein” and “Out of Mind” make one long for the after club. Her bright vocals move in artful pop bubbles, while the weight is felt in her lyrics about existential thoughts that make room for both light and darkness.

Her adventurous and insistent synthpop is complimented by a tight visual aesthetic that leaves the viewer in a euphoric universe where one can do nothing but surrender to the beat and the dance.

The hype about GRETA, as a phenomenal live name, has spread like wildfire among both audiences and critics – among others at Soundvenue, which acknowledged her with six stars after her concert at Roskilde Festival Summer Days in 2021, and at Spot Festival 2021, where she appeared for a packed venue.

The course is therefore already sharply aimed at the stars, and with the new album Forever We’ll Be Dancing, which will be released on February 4, GRETA is ready to conquer even more pop hearts and fill the Danish venues on its largest tour so far in Denmark.