Kærlig Hilsen Hadet

EN MONOLOG OM HADFORBRYDELSER

(English under)

Kærlig hilsen hadet er en fortælling om at blive slået ned både fysisk og psykisk. Kærlig hilsen hadet er en barsk monolog om at falde fra, men også falde til i netop det fald, et overfald indebærer.

En monolog om at rejse sig og gå ud i verden igen til en anden virkelighed, uden om hadet, en ny virkelighed, en ny måde at leve sit liv og ikke kun overleve det. Vold kan være det, der forandrer dig og skærper dine omstændigheder, og ikke kun på godt og ondt.

Kærlig hilsen hadet bygger på forfatteren, Tomas Lagermand Lundmes egne oplevelser, hvor en personlig historie om overfald, voldtægt og svigt bliver omdrejningspunkt for en større fortælling om, hvordan kampen og ønsket om frihed bliver til had og selvhad. Forestillingen henvender sig til såvel voksne som unge fra 16 år.

Tomas Lagermand Lundme har bl.a. skrevet om overfaldet i romanen “Er rigtig kærlighed” fra 2019, som vi også har lavet til en Revolver play film, som du kan se her: https://www.osterbroteater.dk/forestilling/revolverplay/

Entre: 35 kr. inkl. kaffe/kage

Lokation: Platform K

Arrangeret af Horsens Kunstmuseum i samarbejde med Platform K.

//English//

A MONOLOGUE ABOUT HATE CRIMES

Best regards hate is a tale of being beaten down both physically and mentally. Best regards hatred is a harsh monologue about falling from, but also falling to in exactly the fall that an assault entails.

A monologue about getting up and going out into the world again to another reality, outside of hatred, a new reality, a new way of living one’s life and not just surviving it. Violence can be what changes you and sharpens your circumstances, and not just for better or worse.

Best regards hate is based on the author’s, Tomas Lagermand Lundme’s own experiences, where a personal story of assault, rape and failure becomes the focal point for a larger narrative of how the struggle and desire for freedom turns into hatred and self-hatred. The performance is aimed at both adults and young people from 16 years old.

Tomas Lagermand Lundme has, among others, written about the assault in the novel “Er Rigtig Kærlighed” from 2019, which we have also made into a Revolver play film, which you can see here: https://www.osterbroteater.dk/forestilling/revolverplay/

Entrance: 35 dkr. including cake/coffee

Location: Platform K

Arranged by Horsens Kunstmuseum (Art Museum) in collaboration with Platform K.