Lovis Release-koncert

Forsalg:
Almindelig billet: 80 kr.
Ung25 billet: 50 kr.

Pris dør:
Der lægges 20 kr. oveni alle priser ved køb i døren.

LOVIS

Eksperimenterende singer/songwriter leverer kompromisløst nærvær og sanselige momenter

LOVIS inviterer dig indenfor i et univers, hvor der med underspillet dramatik, danske tekster og en ærlig vokal i højsædet stilles skarpt på øjebliksbilleder fra livets highs and lows. 1. juni gæster hun Platform K.

LOVIS udgav en række singler i vinteren 2021/22, som fik opmærksomhed fra blandt andet Bands of Tomorrow. I februar ’22 udkom hun med EP’en “Uanset”, som den toneangivende Nis Bysted (Choir of Young Believers, Baby in Vain og Iceage) agerede co-producer på.

Musikken, der bedst kan beskrives som eksperimenterende singer/songwriter, henter inspiration fra 60ernes store sangskrivere og jazzens uforudsigelige verden og bindes sammen af LOVISs ærlige stemme og tekster, der er personlige og samtidig rammer noget almengyldigt.

Bag projektet står Lovis Bechmann, som er bosat i Gedved. Tidligere har hun spillet i den dansk-islandske duo Vil, som har gæstet blandt andet Iceland Airwaves og Fusion Festival (DE) samt spillet support for bl.a. canadiske Hannah Epperson. Nu er hun klar med solo-projektet LOVIS, hvor hun agerer tekstforfatter, arrangør, sanger og producer. Et personligt manifest i eget navn.

I juni måned spiller hun en række udvalgte koncerter, hvor Platform K er første i rækken.

Dette er en del af vores “Tiny K”-koncertrække, hvor vi præsenterer musikalske oplevelser helt tæt på, i caféens intime rammer.

ENGLISH
Pre-sale:
Regular ticket: DKK 80.
Ung25 ticket: DKK 50.
Price at the door:
DKK 20 is added to all prices for purchases at the door.
LOVIS
Experimental singer / songwriter delivers uncompromising presence and sensual moments.
LOVIS invites you inside a universe where, with understated drama, Danish lyrics and an honest vocal in the spotlight, the focus is on snapshots from life’s highs and lows. On June 1, she will be visiting Platform
K.
LOVIS released a number of singles in the winter of 2021/22, which received attention from, among others, Bands of Tomorrow. In February ’22, she released the EP “Uanset”, on which the leading Nis Bysted (Choir of Young Believers, Baby in Vain and Iceage) acted as co-producer.
The music, which can best be described as an experimental singer / songwriter, draws inspiration from the great songwriters of the 60s and the unpredictable world of jazz and is bound together by LOVIS ‘honest voice and lyrics that are personal and at the same time hit something universal.
Behind the project is Lovis Bechmann, who lives in Gedved. Previously, she played in the Danish-Icelandic duo Vil, which has visited Iceland Airwaves and Fusion Festival (DE), among others, and played support for e.g. Canadian Hannah Epperson. Now she is ready with the solo project LOVIS, where she acts as lyricist, arranger, singer and producer. A personal manifesto in her own name.
In June, she will play a number of selected concerts, with Platform K being the first in a row.
This is part of our “Tiny K” concert series, where we present musical experiences up close, in the café’s intimate setting.