Ledige stillinger

Der er p.t. ingen ledige stillinger på Platform K

Uopfordrede ansøgninger sendes til leder Søren Raffnsøe på mail: soren.r@platformk.dk