Besøg fra Aalborg Universitet

Vi har vi haft besøg af 28 studerende på Urban Design uddannelsen på Aalborg Universitet. Opgaven har for dem har været at komme med bud på måder hvor vi kan skabe rum hvor mennesker kan mødes samt komme med inspiration til hvordan der kan skabes gode forbindelser mellem Platform K og hhv. Vestbyen, gymnasiet, FÆNGSLET, VIA og banegården. Det var en fornøjelse at se verden gennem deres øjne og hører deres tanker og bud på alt fra helhedsplaner for hele området langs jernbanen til de helt nærer, og lidt mere håndgribelige, muligheder.

Hvad de kommer op med finder vi ud af i starten af maj, når vi modtager alle deres bud på løsninger til det de har valgt at arbejde videre med.